Trenutno je v API na voljo 301 prevodov v 277-ih različnih jezikih.