Trenutno je v API na voljo 302 prevodov v 277-ih različnih jezikih.